Menu Zamknij

Informacje o ochronie danych

Agencja Reklamy Effect Team Anna Pruszak, zwana później Effect Team przetwarza Twoje dane w kontekście Twojego korzystania ze witryn internetowych slupsk-reklama.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Effect Team w celu spełnienia postanowień umowy w kwestii Twojego korzystania ze witryn internetowych. O ile jest to konieczne dla spełnienia postanowień umowy, dane mogą być przekazywane firmom powiązanym, z którymi Effect Team ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych osobowych oraz organom ścigania na ich żądanie.

Jeśli jest to dozwolone i/lub przewidziane przez przepisy prawa, dane mogą być przetwarzane do celów sprawozdawczości (np. statystyka).

Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. za Twoją zgodą).

Zgodnie z przepisami prawnymi wszystkie Twoje dane traktowane są jako ściśle poufne.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Effect Team przechowuje dane osobowe dotyczące użytkowników jej witryn internetowych wyłącznie, jeśli została wyrażona na to zgoda. Jedyne dane, które są przechowywane, nawiązują do daty i godziny odwiedzin, odwiedzonych stron, wykorzystania kursora w witrynie internetowej, wykorzystanych funkcji strony i witryny internetowej, z której użytkownik został przekierowany do witryn internetowych firmy. Adres IP jest przekazywany anonimowo i jest wykorzystywany wyłącznie, aby określić położenie geograficzne na poziomie miasta. Firma wykorzystuje te informacje, aby mierzyć aktywność w witrynach internetowych, tworzyć statystyki oraz ulepszać usługi i informacje dostarczane za pośrednictwem tych witryn internetowych.

Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania zapytań w kontekście wyrażonej zgody lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych. W oparciu o wymogi prawne firma TECHNET MEDIA Marcin Wójcik przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych regulujące ochronę Twoich danych osobowych.

Effect Team przechowuje dane wprowadzone do witryn internetowych lub dane dostarczone celem realizacji procesu, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres i numer telefonu, wyłącznie do celu bezpośredniej komunikacji z Tobą.

Dane są przechowywane i/lub wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zapytania/skargi/uczestnictwa w konkursie. Pod warunkiem, że nie koliduje to z wymogami ustawowymi dotyczącymi przechowywania dokumentacji, Twoje dane zostaną usunięte w momencie zakończenia procesu przetwarzania Twojego zapytania/skargi.

Prawa osób, których dane dotyczą

Pamiętaj, że jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO UE), masz następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych:

Prawa do informacji na podstawie art. 13 i 14 RODO UE

Prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO UE
Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO UE
Prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO UE
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO UE
Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO UE

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]

Zgodnie z art. 21 RODO UE masz prawo do wycofania swojej zgody na gromadzenie, przetwarzanie/przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w dowolnej chwili. Zgodę należy wycofać, pisząc na adres Agencja Reklamy Effect Team, ul. Andersa 5C, 76-200 Słupsk, Polska lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

W stosownych przypadkach możesz się również skontaktować z odpowiednimi organami ochrony danych.

Ochrona przechowywanych danych

Nasza firma korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić dostarczone przez Ciebie dane osobowe przed modyfikacją, utratą, zniszczeniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione.

Środki bezpieczeństwa są nieustannie ulepszane i dostosowywane, wykorzystując najnowszą technologię. Dostarczone dane, które nie są zaszyfrowane, mogą potencjalnie być przeglądane przez osoby trzecie. Chcielibyśmy podkreślić, że z tego powodu, nie można zagwarantować bezpiecznego przekazu danych przez Internet (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail). W związku z tym wrażliwe dane albo nie powinny być w ogóle przesyłane, albo powinny być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL).

Jeżeli przy przeglądaniu stron internetowych lub plików zostaniesz poproszony/-a o wprowadzenie danych osobowych, pamiętaj, że przekaz tych danych przez Internet może nie być bezpieczny oraz że istnieje ryzyko, że dane te mogą być przeglądane lub modyfikowane przez osoby nieupoważnione.

Pliki cookie

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową/korzystasz z naszych narzędzi/usług, możemy przechowywać na Twoim komputerze informacje w postaci plików cookie. Pliki te wykorzystywane są wyłącznie, aby zapewnić działanie witryn internetowych. Inne pliki cookie (np. dotyczące sposobu korzystania z witryn internetowych) tworzone są wyłącznie za Twoją zgodą (zobacz Polityka dotycząca plików cookie). W ustawieniach przeglądarki możesz również wybrać, aby nie akceptować plików cookie. Jeżeli jednak to zrobisz, miej na uwadze, że być może nie będziesz w stanie w pełni korzystać z kilku funkcji poszczególnych witryn internetowych/narzędzi/usług.

Google Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia służącego do analizy witryn internetowych firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli małych plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze, w celu wsparcia analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje dotyczące Twojego korzystania z tych witryn internetowych wygenerowane przez plik cookie zostaną wysłane do USA, gdzie będą przechowywane na serwerach Google.

W przypadkach aktywacji anonimizacji adresu IP firma Google skróci lub zanonimizuje ostatni oktet adresu IP dla państw członkowskich Unii Europejskiej i sygnatariuszy porozumienia o stworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwery Google w USA i tam skrócony. Witryna internetowa korzysta z aktywnej anonimizacji adresów IP. W imieniu dostawcy witryny internetowej Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować Twoje użytkowanie witryny internetowej, tworzyć raporty dotyczące aktywności w witrynie internetowej dla dostawcy witryny internetowej oraz dostarczać inne usługi związane z aktywnością witryny internetowej i użytkowaniem Internetu dostawcy witryny internetowej.

Google nie skojarzy Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje Google. Pliki cookie są w naszej witrynie internetowej wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą. Ponadto możesz permanentnie zablokować przechowywanie plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Twojej przeglądarki. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że jeśli zablokujesz pliki cookie, być może nie będziesz w stanie w pełni korzystać z funkcji tej witryny internetowej. Ponadto możesz zablokować gromadzenie i wykorzystanie danych (pliki cookie i adresy IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pliki cookie w naszej witrynie internetowej są zapisywane wyłącznie w oparciu o Twoją zgodę. Ponadto możesz permanentnie zablokować przechowywanie plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Twojej przeglądarki. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że jeśli zablokujesz pliki cookie, być może nie będziesz w stanie w pełni korzystać z funkcji tej witryny internetowej.

Udostępnianie w portalach społecznościowych

Jeżeli skorzystasz w naszej witrynie internetowej z funkcji „udostępnij”, żadne dane osobowe nie zostaną przesłane do konkretnego portalu społecznościowego. Jeżeli w celu udostępniania treści naszej witryny internetowej korzystasz z własnego profilu, nie mamy kontroli nad treścią lub zakresem danych, gromadzonych przez poszczególne portale. W takich przypadkach mają zastosowanie warunki użytkowania i polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

iFraming

Do osadzania w naszej witrynie internetowej materiałów wideo lub innych treści korzystamy z iFraming. Treści zewnętrzne pochodzące z witryn internetowych stron trzecich mogą być osadzane i wyświetlane w określonych miejscach w naszych witrynach internetowych za pomocą iFraming.

W naszej witrynie internetowej osadzone są treści z następujących witryn internetowych stron trzecich

YouTube:

Operatorem witryny internetowej, z której pochodzi osadzony za pomocą iFraming materiał jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone.

Po kliknięciu na materiał wideo wyświetli się logo YouTube. Informację o ochronie danych portalu YouTube znajdziesz na [tej stronie].

Jeżeli odwiedzisz jedną z naszych witryn internetowych, która korzysta z osadzonych materiałów wideo, Internet Explorer nie nawiąże automatycznie połączenia z serwerem konkretnego serwisu. Klikając na osadzony materiał wideo, wyrażasz zgodę na komunikację ze wspomnianą witryną internetową i na umieszczenie przez tę witrynę internetową na Twoim komputerze plików cookie. Po kliknięciu na osadzony materiał wideo informacje, do których miałeś/-aś dostęp w naszej witrynie internetowej zostaną automatycznie przekazane operatorowi wspomnianej witryny internetowej, która umieści na Twoim komputerze pliki cookie.

Jeżeli podczas odwiedzania naszej witryny internetowej jesteś zalogowany we wcześniej wspomnianej witrynie internetowej, przesyłane dane będą skojarzone z Twoim kontem użytkownika. Jeżeli nie chcesz, aby portal społecznościowy łączył w ten sposób informacje z Twoim kontem użytkownika, wyloguj się z konkretnego serwisu przed kliknięciem na stosowny materiał wideo.

Po tym jak klikniesz na materiał wideo, Twoje dane mogą być przechowywane przez operatora wcześniej wspomnianej witryny internetowej, nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany jako członek wcześniej wspominanej witryny internetowej lub nie jesteś aktualnie zalogowany. Nie mamy wpływu na umieszczanie plików cookie przez strony trzecie ani na treść, zakres i wykorzystanie danych gromadzonych przez wcześniej wspomnianą witrynę internetową. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj polityki prywatności wcześniej wspomnianej witryny internetowej.

Facebook

Pamiętaj, że jeżeli polubisz jeden z naszych wpisów lub podzielisz się nim na platformie Facebook, pewne informacje o Tobie, jako osobie dzielącej się informacją mogą zostać przekazane do platformy Facebook. Dotyczy tak samo aplikacji Instagram oraz WhatsUp.

Kontroluj swoje ustawienia na portalu Facebook. Wiedz, że przekazywane mogą być tylko niektóre informacje publicznie dostępne.

Poznaj szczegółowe zasady oraz przeczytaj ten artykuł.

Zawartość publiczną może zobaczyć każdy, w tym osoby, które nie są Twoimi znajomymi, osoby niebędące użytkownikami Facebooka oraz osoby, które korzystają z innych mediów takich jak druk, materiały audio-wizualne (np. programy telewizyjne) oraz innych witryn internetowych. Na przykład jeśli korzystasz z naszych usług, aby skomentować w czasie rzeczywistym program telewizyjny, Twój komentarz może pojawić się w tym programie lub w innym miejscu na Facebooku.

Jakie informacje zaliczają się do informacji publicznych?

Informacje, które zawsze udostępniane są jako publiczne: Niektóre informacje podawane przy uzupełnianiu profilu, na przykład przedział wiekowy, język lub kraj. Korzystając z informacji, które podajesz w publicznej części swojego profilu, pomagamy Twoim przyjaciołom i krewnym skontaktować się z Tobą. Informacje w profilu publicznym to Twoje imię i nazwisko, płeć, nazwa użytkownika oraz identyfikator użytkownika (numer konta), zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle i sieci. One także zaliczają się do informacji publicznych. Oto jak pomagają Ci w kontaktach z innymi użytkownikami:

Imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle pomagają innym osobom rozpoznać Ciebie.
Płeć ułatwia nam opisywanie Cię (np. „Dodaj ją do grona znajomych”).
Podanie sieci powiązań (np. szkoła, miejsce pracy) ułatwia innym znalezienie Cię w serwisie.
Nazwa i identyfikator użytkownika (np. numer Twojego konta) są podane w adresie URL profilu.
Informacja o wieku umożliwia udostępnianie Ci treści odpowiednich dla Twojego przedziału wiekowego.

Dzięki informacji o języku i kraju dostarczamy Ci spersonalizowane treści i wiadomości.

Informacje udostępniane publicznie: Kiedy udostępniasz treści z ustawieniem Publiczne (np. kiedy wybierzesz Publiczne, klikając ikonę wyboru odbiorców), zaliczają się one do informacji publicznych. Jeśli udostępniasz informacje i nie widzisz ikony wyboru odbiorców lub innych ustawień prywatności, one również wyświetlane będą jako publiczne. Dowiedz się więcej o korzystaniu z ikony wyboru odbiorców, aby decydować, komu chcesz udostępniać treści publikowane na Facebooku.

Treści udostępniane przez inne osoby: Inni mogą udostępnić informację na Twój temat jako publiczną, nawet jeśli Ty udostępniasz ją, ograniczając grono odbiorców. Gdy komentujesz publiczne posty innych osób, Twoje komentarze także są publiczne.

Posty na stronach Facebooka lub w grupach publicznych: Strony na Facebooku oraz grupy publiczne to obszary publiczne. Twój post lub komentarz może zobaczyć każdy, kto może zobaczyć stronę lub grupę. Zazwyczaj gdy dodajesz post lub komentarz na stronie lub w grupie publicznej, zdarzenie może zostać opublikowane w aktualnościach i w innych miejscach na Facebooku lub poza Facebookiem.

Nie zapominaj, że informacje publiczne:
mogą zostać powiązane z Tobą nawet poza Facebookiem;
mogą zostać wyświetlone w wynikach wyszukiwania na Facebooku lub w ogólnodostępnej wyszukiwarce;
mogą być dostępne w grach zintegrowanych z Facebookiem, aplikacjach i witrynach używanych przez Ciebie i Twoich znajomych;
mogą być dostępne dla każdego, kto korzysta z naszych interfejsów API, takich jak Graph API.