Menu Zamknij

Polityka prywatności

Ochrona danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), jest:

Effect Team Anna Pruszak

ul. Andersa 5C, 76-200 Słupsk, tel: +48 881-606-515, e-mail: [email protected]

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Korzystając z danych kontaktowych, możesz w każdej chwili skorzystać z następujących praw:

  • Informacje o przechowywanych przez nas Twoich danych i ich przetwarzaniu (art.15 RODO),
  • Sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych (art.16 RODO),
  • Usunięcie przechowywanych przez nas danych (art. 17 RODO),
  • Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć Twoich danych ze względu na obowiązki prawne (art. 18 RODO),
  • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych (art. 21 RODO) oraz
  • Przenoszenie danych, o ile wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub zawarłeś z nami umowę (art. 20 RODO).

Jeżeli wyraziłeś zgodę, możesz ją w każdej chwili cofnąć ze skutkiem na przyszłość.

W każdej chwili możesz zwrócić się do organu nadzorczego ze skargą, np. B. do odpowiedzialnego organu nadzorczego kraju związkowego Twojego miejsca zamieszkania lub do organu odpowiedzialnego za nas jako organ odpowiedzialny.

Listę organów nadzorczych (dla obszaru niepublicznego) wraz z adresami można znaleźć pod adresem https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Rodzaj i cel przetwarzania:

Jeśli uzyskasz dostęp do naszej strony internetowej, tj. Nie zarejestrujesz się lub nie podasz w inny sposób informacji, informacje o charakterze ogólnym zostaną automatycznie zapisane. Te informacje (pliki dziennika serwera) obejmują typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, Twój adres IP i tym podobne.

W szczególności są one przetwarzane w następujących celach:

  • Zapewnienie bezproblemowego połączenia ze stroną internetową,
  • Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
  • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
  • do dalszych celów administracyjnych.

Nie wykorzystujemy Twoich danych do wyciągania wniosków na Twój temat osobiście. Informacje tego rodzaju mogą być przez nas oceniane statystycznie w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii, która za nią stoi.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające w celu obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

Okres przechowywania:

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ankiety. W przypadku danych wykorzystywanych do udostępniania strony internetowej ma to zazwyczaj miejsce po zakończeniu danej sesji.

Przepis wymagany lub wymaganie:

Podanie ww. Danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani umową. Jednak bez adresu IP nie można zagwarantować obsługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi mogą być niedostępne lub ograniczone. Z tego powodu wykluczona jest sprzeczność.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Rodzaj i cel przetwarzania:

Podczas rejestracji w celu korzystania z naszych spersonalizowanych usług zbierane są niektóre dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe i komunikacyjne (np. Numer telefonu i adres e-mail). Jeśli jesteś zarejestrowany u nas, możesz uzyskać dostęp do treści i usług, które oferujemy tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowani użytkownicy mają również możliwość zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji w dowolnym momencie. Oczywiście w dowolnym momencie przekażemy Ci również informacje o danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli rejestracja służy realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające w celu obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

Okres przechowywania:

W tym kontekście dane są przetwarzane tylko tak długo, jak długo dostępna jest odpowiednia zgoda. Zostaną one następnie usunięte, pod warunkiem, że nie ma ustawowych wymogów dotyczących przechowywania. Aby skontaktować się z nami w tym kontekście, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Przepis wymagany lub wymaganie:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Bez podania danych osobowych nie możemy udzielić Ci dostępu do oferowanych przez nas treści i usług.

Korzystanie z Google Analytics

Rodzaj i cel przetwarzania:

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej: „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach internetowych oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. sporządzanie raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenie operatorowi strony internetowej innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. sporządzanie raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenie operatorowi strony internetowej innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Celem przetwarzania danych jest ocena korzystania ze strony internetowej oraz sporządzanie raportów dotyczących aktywności w serwisie. W zależności od korzystania ze strony internetowej i Internetu, mają być świadczone dalsze powiązane usługi.

Podstawa prawna:

Dane przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Odbiorcą danych jest Google jako podmiot przetwarzający. W tym celu zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzanie zamówień z Google.

Okres przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszych celów nagrywania.

Transfer do krajów trzecich:

Google przetwarza Twoje dane w USA i przekazuje je do EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Przepis wymagany lub wymaganie:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Jeśli zablokujesz dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

Cofnięcie zgody:

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem i zainstaluj: dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics.

Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku do przeglądarki, możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszej stronie internetowej, klikając ten link. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to przyszłemu gromadzeniu danych przez Google Analytics dla tej witryny i dla tej przeglądarki, dopóki plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Profilowanie:

Za pomocą narzędzia śledzącego Google Analytics można oceniać zachowanie odwiedzających witrynę i analizować ich zainteresowania. Aby to zrobić, tworzymy pseudonimowy profil użytkownika.

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Web Fonts)

Rodzaj i cel przetwarzania:

Aby poprawnie i atrakcyjnie graficznie prezentować nasze treści w przeglądarkach, używamy „Google Web Fonts” firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”) do wyświetlania czcionek.

Politykę prywatności operatora biblioteki Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji czcionek internetowych Google i związanego z tym przesyłania danych do Google jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Wywołanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie wyzwala połączenie z operatorem biblioteki. Teoretycznie jest możliwe – ale obecnie również nie jest jasne, czy, a jeśli tak, to w jakim celu – operator zbiera w tym przypadku dane Google.

Okres przechowywania:

Nie zbieramy żadnych danych osobowych poprzez integrację czcionek internetowych Google.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod tym adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Transfer do krajów trzecich:

Google przetwarza Twoje dane w USA i przekazuje je do EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Przepis wymagany lub wymaganie:

Podanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani umową. Jednak poprawne przedstawienie treści przy użyciu standardowych czcionek może nie być możliwe.

Cofnięcie zgody:

Do wyświetlania treści regularnie używany jest język programowania JavaScript. Możesz zatem sprzeciwić się przetwarzaniu danych, dezaktywując wykonywanie JavaScript w swojej przeglądarce lub instalując blokadę JavaScript. Należy pamiętać, że może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

Korzystanie z Google Maps

Rodzaj i cel przetwarzania:

Na tej stronie korzystamy z Google Maps. Mapy Google są obsługiwane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej „Google”). Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google. Tam możesz również zmienić ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google możesz znaleźć tutaj.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji Google Maps i związanego z tym przesyłania danych do Google jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Gdy odwiedzasz witrynę, Google otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na które jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta.

Jeśli nie chcesz przypisać cesji w swoim profilu Google, musisz wylogować się z Google przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Twoje dane jako profil użytkowania i wykorzystuje je do reklamy, badania rynku i / lub projektowania swojej strony internetowej w oparciu o potrzeby. Taka ocena ma miejsce w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam dostosowanych do potrzeb i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym musisz skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.

Okres przechowywania:

Nie zbieramy żadnych danych osobowych poprzez integrację Google Maps.

Transfer do krajów trzecich:

Google przetwarza Twoje dane w USA i przekazuje je do EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Cofnięcie zgody:

Jeśli nie chcesz, aby firma Google gromadziła, przetwarzała lub wykorzystywała Twoje dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz dezaktywować JavaScript w ustawieniach swojej przeglądarki. W takim przypadku nie możesz jednak korzystać z naszej strony internetowej lub tylko w ograniczonym zakresie.

Przepis wymagany lub wymaganie:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Jeśli zablokujesz dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

Osadzone filmy z YouTube

Rodzaj i cel przetwarzania:

Na niektórych naszych stronach internetowych osadzamy filmy z YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (zwane dalej „YouTube”). Kiedy odwiedzasz stronę z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To informuje YouTube, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube może osobiście przypisać Ci zachowanie podczas surfowania. Możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube.

Jeśli wideo z YouTube jest uruchamiane, dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniach użytkowników.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy, w którym znajdują się również dalsze informacje na temat przysługujących Ci praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony prywatności (https://policies.google.com/privacy). Google przetwarza Twoje dane w USA i przekazuje je do Tarczy Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji YouTube i związanego z tym przesyłania danych do Google jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Wywołanie YouTube automatycznie uruchamia połączenie z Google.

Okres przechowywania i cofnięcie zgody:

Jeśli wyłączyłeś przechowywanie plików cookie dla programu reklamowego Google, nie będziesz musiał oczekiwać takich plików cookie podczas oglądania filmów na YouTube. Jednak YouTube przechowuje również nieosobowe informacje o użytkowaniu w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować przechowywanie plików cookie w swojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych w „YouTube” można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dostawcy pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Transfer do krajów trzecich:

Google przetwarza Twoje dane w USA i przekazuje je do EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Przepis wymagany lub wymaganie:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Jeśli zablokujesz dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

Google AdWords

Rodzaj i cel przetwarzania:

Nasza strona internetowa korzysta ze śledzenia konwersji Google. Operatorem usług Google AdWords jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli dotarłeś do naszej witryny za pośrednictwem reklamy umieszczonej przez Google, Google Adwords ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google.

Jeśli użytkownik odwiedza określone strony w naszej witrynie, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Dlatego pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem witryn internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji Google AdWords i związanego z tym przesyłania danych do Google jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Nasza firma nie zawiera żadnych informacji z Google, które mogłyby służyć do identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania:

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji.

Transfer do krajów trzecich:

Google przetwarza Twoje dane w USA i przekazuje je do EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Cofnięcie zgody:

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz odmówić ustawienia wymaganego do tego pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie lub ustawienie przeglądarki tak, aby pliki cookie z domeny „googleleadservices.com” były blokowane.

Pamiętaj, że nie możesz usuwać plików cookie opt-out, o ile nie chcesz, aby jakiekolwiek dane pomiarowe były rejestrowane. Jeśli usunąłeś wszystkie swoje pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie rezygnacji.

Przepis wymagany lub wymaganie:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Jeśli zablokujesz dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

Korzystanie z Google Remarketing

Rodzaj i cel przetwarzania:

Ta strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Inc. Operatorem usług Google Remarketing jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej „Google”).

Funkcja służy do prezentowania odwiedzającym stronę internetową w sieci reklamowej Google reklam opartych na zainteresowaniach. W przeglądarce osoby odwiedzającej serwis zapisywany jest tak zwany „plik cookie”, który umożliwia rozpoznanie osoby odwiedzającej strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Na tych stronach odwiedzającym mogą być prezentowane reklamy odnoszące się do treści, do których odwiedzający miał wcześniej dostęp w witrynach korzystających z funkcji remarketingu Google.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji Google Remarketing i związanego z tym przesyłania danych do Google jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Nasza firma nie zawiera żadnych informacji z Google, które mogłyby służyć do identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

Cofnięcie zgody:

Zgodnie z własnymi informacjami Google nie gromadzi żadnych danych osobowych podczas tego procesu. Jeśli nadal nie chcesz korzystać z funkcji remarketingu Google, zawsze możesz ją dezaktywować, dokonując odpowiednich ustawień na stronie: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465. Alternatywnie można dezaktywować używanie plików cookie do reklamy opartej na zainteresowaniach za pośrednictwem inicjatywy sieci reklamowej, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Przepis wymagany lub wymaganie:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Jeśli zablokujesz dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

Twitter

Rodzaj i cel przetwarzania:

Nasza strona internetowa korzysta z piksela Twittera. Ta technologia powoduje, że serwis Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Twitter. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji Twitter i związanego z tym przesyłania danych do Twitter jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Twitter w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Twitter. Twitter może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Nasza firma nie zawiera żadnych informacji z Twitter, które mogłyby służyć do identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania:

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji.

Transfer do krajów trzecich:

Twitter przetwarza Twoje dane w USA i przekazuje je do EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Cofnięcie zgody:

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz odmówić ustawienia wymaganego do tego pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie lub ustawienie przeglądarki tak, aby pliki cookie z domeny „twitter.com” były blokowane.

Pamiętaj, że nie możesz usuwać plików cookie opt-out, o ile nie chcesz, aby jakiekolwiek dane pomiarowe były rejestrowane. Jeśli usunąłeś wszystkie swoje pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie rezygnacji.

Przepis wymagany lub wymaganie:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Jeśli zablokujesz dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

Pinterest

Rodzaj i cel przetwarzania:

Operator stosuje i korzysta z piksela Pinterest. Ta technologia powoduje, że serwis Pinterest (Pinterest Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji Pinterest i związanego z tym przesyłania danych do Pinterest jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Pinterest w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Pinterest. Pinterest może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Nasza firma nie zawiera żadnych informacji z Pinterest, które mogłyby służyć do identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania:

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji.

Transfer do krajów trzecich:

Pinterest przetwarza Twoje dane w USA i przekazuje je do EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Cofnięcie zgody:

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz odmówić ustawienia wymaganego do tego pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie lub ustawienie przeglądarki tak, aby pliki cookie z domeny „pinterest.com” były blokowane.

Pamiętaj, że nie możesz usuwać plików cookie opt-out, o ile nie chcesz, aby jakiekolwiek dane pomiarowe były rejestrowane. Jeśli usunąłeś wszystkie swoje pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie rezygnacji.

Przepis wymagany lub wymaganie:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Jeśli zablokujesz dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

Pinterest

Rodzaj i cel przetwarzania:

Operator stosuje i korzysta z piksela Pinterest. Ta technologia powoduje, że serwis Pinterest (Pinterest Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji Pinterest i związanego z tym przesyłania danych do Pinterest jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorca:

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Pinterest w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Pinterest. Pinterest może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Nasza firma nie zawiera żadnych informacji z Pinterest, które mogłyby służyć do identyfikacji osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania:

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji.

Transfer do krajów trzecich:

Pinterest przetwarza Twoje dane w USA i przekazuje je do EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Cofnięcie zgody:

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz odmówić ustawienia wymaganego do tego pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie lub ustawienie przeglądarki tak, aby pliki cookie z domeny „pinterest.com” były blokowane.

Pamiętaj, że nie możesz usuwać plików cookie opt-out, o ile nie chcesz, aby jakiekolwiek dane pomiarowe były rejestrowane. Jeśli usunąłeś wszystkie swoje pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie rezygnacji.

Przepis wymagany lub wymaganie:

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie. Jeśli zablokujesz dostęp, może to prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych na stronie internetowej.

Szyfrowanie SSL

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) przez HTTPS.

Używane procesory kontraktowe

Następujące organizacje, firmy lub osoby zostały upoważnione przez operatora tej strony do przetwarzania danych:

HRD.pl (domeny internetowe), zenbox.pl (hosting)

Zmiana naszych przepisów o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych, aby zawsze było zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub w celu wprowadzenia zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. Przy wprowadzaniu nowych usług. Nowe oświadczenie o ochronie danych będzie obowiązywać podczas następnej wizyty.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, wyślij nam e-mail lub skontaktuj się bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

[email protected]