Menu Zamknij

Potrzebujesz pieczątki?

Wielu z nas uważa, że prowadzenie własnego biznesu nierozerwalnie łączy się z posiadaniem firmowej pieczątki. Pieczątka może przyśpieszyć podpisywanie dokumentów ale także wpływa dodatnio na wizerunek firmy.

W polskim prawie nie istnieją żadne regulacje prawne określające obowiązek posiadania firmowej pieczęci – zarówno wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek.

Pieczątki Słupsk

Dane na pieczątce i przydatność pieczątki

Spółki komandytowe i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny zawrzeć na pieczątce nieco inne dane, a ich forma powinna być bardziej oficjalna.

Informacje pojawiające się na pieczątce spółek prawa handlowego reguluje kodeks spółek handlowych (art. 206). Określa on, że w przypadku pism i zamówień handlowych na dokumentach należy umieścić informację o kapitale zakładowym i sądzie rejestracyjnym.

Informacje te nie muszą pojawić się na pieczątce, jednak wówczas należy umieścić je w innej formie. W przypadku nieumieszczenia informacji o sądzie rejestracyjnym i kapitale zakładowym ustawodawca przewiduje karę w wysokości do 5 tys. złotych.

Na firmowej pieczęci spółki prawa handlowego powinny znaleźć się takie informacje jak: nazwa firmy wraz ze wskazaniem jej formy prawnej, siedziba i adres, numer NIP, a także oznaczenie sądu rejestrowanego i numer KRS. W przypadku spółek akcyjnych warto również podać wysokość kapitału wpłaconego.

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych na pieczątce powinny znaleźć się takie informacje jak: pełna nazwa firmy, siedziba i jej adres, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP). Na pieczątce można również opcjonalnie umieścić graficzne logo firmy, adres e-mail, numer REGON, nr rachunku bankowego czy adres strony internetowej.

Wyrobienie firmowej pieczęci może być wymagane przy rejestracji firmy w Urzędzie Skarbowym lub przy zakładaniu firmowego konta banku. Pieczątka przyda się także do składania oficjalnych deklaracji i prowadzenia korespondencji z ww. instytucjach oraz może być niezbędna w obrocie handlowym.

Instytucje finansowe mogą nakładać swoje wymogi we własnych regulaminach dotyczących oferowanych produktów i usług. Stąd też legitymowanie firmy jej pieczęcią może okazać się konieczne do założenia firmowego konta lub zewnętrznego finansowania działalności.

+48 881-606-515