Komunikacja z klientami

Komunikacja z przedstawicielem Twojej firmy jest ważna dla Twoich Klientów


Kiedy klienci dzwonią, chcą być słyszani - nie przez maszynę, ale prawdziwą ludzką istotę.

To kluczowy wniosek z nowej ankiety przeprowadzonej przez amerykańską firmę badawczą Clutch.


Wsparcie dla Twoich Klientów

Badanie pokazuje, że umiejętność rozmawiania z przedstawicielem człowieka jest najważniejszą cechą każdego połączenia telefonicznego z klientem.

Klienci chcą się z tobą rozmawiać - a nie robotem

Spośród osób, które rozmawiają z przedstawicielem, 21 procent twierdzi, że interakcja między ludźmi jest najważniejsza. A 25 procent dzwoniących powiedziało, że nie chce automatycznych usług telefonicznych, aby mieć możliwość interakcji z ludźmi.

Ale dotarcie do człowieka nie wystarczy. Wśród innych zalet respondenci stwierdzili, że spodziewali się, że porozmawiają z człowiekiem, 19% powiedziało , że ważne jest przyjazne nastawienie, 17% stwierdziło, że ważny jest jasny przekaz, 16% twierdzi, że szybka obsługa.

Klienci nie są zadowoleni ze swojego doświadczenia w zakresie połączeń

Jednak respondenci wskazują, że bardzo ważny jest udział ludzkiej interakcji. Na przykład 39 procent klientów uważa, że ​​rozmawiają z centrami telefonicznymi, gdy są przenoszeni do innej linii. A kiedy tak się dzieje, klienci czują, że ich rozmowy nie mają znaczenia dla Twojej firmy.

Klienci oczekują autentyczności

To, czego chcą klienci, to pewność, że poważnie traktujesz ich zgłoszenie. Jeśli dzwoniący doświadcza przeciągającej się rozmowy, niskiej jakości dźwięku lub odpowiadających przedstawicieli usług nie mówiących na temat, nie będą zadowoleni z usługi.

Z drugiej strony, jeśli przedstawiciele mówią jak normalni ludzie naprawdę zainteresowani rozwiązywaniem ich problemów, rozmówcy będą czuli, że ich skarga ma odpowiednie znaczenie.

Zadzwoń teraz do nas +48 881-606-515